Organisation und Team

Laura Moitzi, Betriebsleitung

 

 
Telefon: 041 929 65 21

 

Manuela Amrein, Co Leitung Wohnbereich

 

Telefon: 041 929 65 22   E-Mail

 

Patricia Hodel, Co Leitung Wohnbereich

 

Telefon: 041 929 65 22  E-Mail

 Jolanda Rölli, Leitung Ökonomie


Telefon: 041 929 65 23  E-Mail


Isabella Wüest, Leitung Buchhaltung

Telefon: 041 929 65 24 
E-Mail


Carlo Grasso, Ausbildungsverantwortung


Telefon: 041 929 65 25  E-Mail

 

Team